Asbestattest verplicht

Wat het asbestattest?

Een asbestattest wordt opgesteld na een asbestinventarisatie van een gebouw. In het asbestattest is opgenomen of er al dan niet asbest aanwezig is in het gebouw en waar die zich precies bevindt. Naast deze inventarisatie worden ook suggesties gedaan over hoe deze asbest op een veilige manier kan verwijderd worden. Als eigenaar van het gebouw weet u dus bij welke onderdelen u waakzaam moet zijn bij dagelijks gebruik.

Belangrijk aandachtspunt: het opstellen van een asbestattest gebeurt niet-destructief. Dat betekent dat we geen onderdelen gaan afbreken om vast stellen of er zich bijvoorbeeld binnenin een muur asbest bevindt.

Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Woning verkopen met asbestattest

Sinds 23 november 2022 is het verplicht om over een asbestattest te beschikken bij een verkoop van gebouwen en woningen die gebouwd zijn voor 2001. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of ander gebouw dat gebouwd is voor 2001 over een asbestattest beschikken.

Woning verhuren met asbestattest?

Bij verhuur van woningen die voor 2001 gebouwd zijn is de eigenaar verplicht om een kopie van het asbestattest over te maken aan nieuwe huurders.

Asbestattest appartementsgebouwen

Een appartementsgebouw heeft door zijn complexe structuur meerdere asbestattesten nodig. Zo moet er een attest worden opgemaakt voor de gemeenschappelijke delen en per individuele kavel. Voor een appartementsgebouw met 6 appartementen en een gemeenschappelijke traphal zullen dus 7 asbestattesten nodig zijn.

Geldigheidsduur asbestattest

Een asbestattest heeft een beperkte geldigheidsduur. Standaard is een asbestattest 10 jaar geldig. In sommige gevallen kan deze geldigheidsduur beperkt worden tot 5 jaar. Dat kan het geval zijn wanneer er bijvoorbeeld asbest aanwezig is met hoog materiaalrisico. Helaas is dat bij heel wat verouderde woningen het geval. Ook bij een renovatie van de woning is het aangeraden om een nieuwe inventaris aan te leggen die dan wordt bijgevoegd bij het bestaande asbestattest. 

Asbestttest aanvragen

Wilt u voor uw woning, bedrijfspand, appartementsgebouw… een of meerdere asbestattesten aanvragen?

Contacteer ons voor meer info