Werkwijze

Hoe gaan we nu te werk bij het opstellen van een asbestattest? BC-Asbestattest hanteert daar drie stappen voor.

1. Verzamelen van informatie

Alvorens we aan de slag gaan, trachten we al zo veel mogelijk nuttige informatie over het gebouw te bekomen. Aan de hand van een checklist bezorgt u ons alle informatie waarover u beschikt.

2. Inventarisatie ter plaatse

Na het bestuderen van de door u aangeleverde informatie zal BC-Asbestattest u contacteren voor een afspraak. Tijdens het plaatsbezoek voeren we de eigenlijke asbestinventarisatie uit. Daarbij gaan we alle zichtbare asbest opsporen en vastleggen in de inventaris.

Dit gebeurt op een niet destructieve manier. Dat wil zeggen dat we geen zaken gaan afbreken om te kijken of er asbest achter zit. Wel kan het zijn dat we, afhankelijk van het aangetroffen materiaal, wel een staalname doen.

3. Aanvraag en aflevering asbestattest

We voegen de door u aangeleverde informatie en de vaststellingen die we tijdens het plaatsbezoek deden samen tot een aanvraag tot asbestattest. Dat leveren we in bij de OVAM, die ons uiteindelijk het asbestattest zal afleveren. Wij bezorgen het asbestattest aan u.

Asbestttest aanvragen

Wilt u voor uw woning, bedrijfspand, appartementsgebouw… een of meerdere asbestattesten aanvragen? Contacteer ons voor meer info