Wat is asbest?

Asbest is niet één bepaalde stof, maar een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit kristallen. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is asbest dus geen chemisch geproduceerde stof, maar een natuurproduct.

Soorten Asbest

Er bestaan talloze soorten asbest. Ruwweg zijn ze op te splitsen in twee hoofdgroepen: 

  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen). 

Waarvoor werd asbest gebruikt?

Asbest werd sinds 1950 veelvuldig gebruikt in gebouwen. Het werd gezien als een interessant bouwmateriaal vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen. 

Asbest werd verwerkt in verschillende soorten bouwmaterialen. Van dakplaten tot cement. 

We vinden asbest vaak terug in:

  • asbestcement (golfplaten, bouwmateriaal, waterleiding)
  • asbesttextiel (brandweerpakken, gordijnen)
  • asbestpapier/karton (vloerbedekking, plaatmateriaal)
  • asbestisolatie (ovens, ketels, leidingen, schepen)
  • asbesthoudende pakkingen (industrie, verwarming) 

Sinds eind jaren 90 is de productie en verkoop van asbesthoudende materialen verboden.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Heeft u asbest in uw woning en maakt u zich daarover zorgen? Zolang het asbest materiaal intact is, is het op zich niet gevaarlijk. Het wordt een probleem wanneer je erin gaat zagen, boren, schuren of het gaat afborstelen. Het gevaar zit hem namelijk in het inademen van de losse vezels die vrijkomen. Het risico op ziekte door asbest verhoogt overigens ook door hoeveel asbestvezels iemand tijdens zijn hele leven inademt. Hoe hoger dat aantal, hoe reëler de kans op kanker door asbest wordt. Iemand die kortstondig met asbest in aanraking is geweest hoeft zich dus niet per se grote zorgen te maken. Als het om een langdurige blootstelling gaat, staan de zaken er minder rooskleurig voor.

Asbestattest aanvragen

Wilt u voor uw woning, bedrijfspand, appartementsgebouw… een of meerdere asbestattesten aanvragen? Contacteer ons voor meer info.